Ikoniskt rymdteleskop förstört

Mitt i djungeln upp i bergen på västra Puerto Rico har Arecibo-observatoriet legat sen 1963, i dvs i 57 år. Anläggningen var försedd med det som intill 2016 var världens största radioteleskop. Sommaren 2020 skadades det när en kabel som höll upp mottagaren över reflektorn  gick av och skadade huvudreflektorn. Det togs ur drift och i november gick ytterligare en kabel av. Beslut om rivning togs men innan någon sådan han påbörjas rasade det helt. Resten av anläggningen som består av en lidar och ett mindre radioteleskop ska fortsatt användas.

Areciboteleskopet 1998. Public domain.

Arecibo-teleskopte har förekommit flera filmer, den mest kända är James Bond-filmen Goldeneye men för en SF-nörd är den mer känd från filmen Contact.