Klimatfiktion på svenska

I en kommentar till en artikel av Andreas Malm om litteratur och klimat visade jag att klimatfiktion har existerat sen 1800-talet inom SF-litteraturen. I inlägget fanns det en omfattande förteckning av klimatlitteratur inom SF-genren på engelska men inga exempel på svenskspråkig klimatfiktion.

Naturligtvis finns en del av de böcker jag nämner i inlägget i svenska översättningar, exempelvis finns Parable of the Sower (1993) av Octavia E. Butler  på svenska med titeln Liknelsen om sådden. Även Saci Lloyds The Carbon Diaries: 2015 (2009) finns på svenska med titeln Mitt klimatkatastrofala liv : carbon diaries 2015.

På svenska finns också en rad SF-böcker med klimattema såsom: