Alternity RPG

Alternity är är grundregler och spelsystem för science fiction-rollspel (RPG) som publicerades av TSR 1998. Spelet kan spelas i olika sättningar eller scenarier. Det första scenariet/sättningen/kampanjen för Alternity-spelet, Star*Drive-sättningen introducerades samtidigt som Alternitys spelsystem och regelverk år 1998.

I SFE står det bland annat:

Alternity was an attempt to create a generic system for role playing in science fiction milieux. It had limited success commercially, though much of the background material was reused in d20 Modern (2002).

1999 lanserades sättningen/scenariot Dark Matter som är ett rollspel i X-files anda. Ett år senare lanserades en Alternity-version av det postapokalyptiska science fantasy Gamma World-spelet vars originalversion lanserades 1978.

Dessutom skapades en spelsättning, Starcraft Adventures, baserad på dataspelet Starcraft.

Efter att TSR köpts upp av Wizards of the Coast år 2000 avbröts produktionen av Alternity som en del av en bredare rationalisering av TSR:s verksamhet.

Delar av Alternity såväl som TSR: s klassiska Star Frontiers-spel har införlivats i d20 Future/d20 Modern -spelet. Star*Drive, Dark Matter och Gamma World sättningarna inkluderades även de i d20 Future/d20Modern.

Läs mer:

Alternity RPG