Star*Drive RPG

Star*Drive (Star Drive) är en science fiction-kampanjsättning som publicerades 1998 av TSR Inc. för rollspelet Alternity. Det var den första kampanjen/sättningen/scenariot som publicerades för Alternitys spelsystem och -regler. Den skrevs av David Eckelberry och Richard Baker.

För att kunna spela Star*Drive krävs också Player’s Handbook och Gamemaster Guide för spelsystemet Alternity.

År 2000 slutade tillverkningen av Star*Drive för Alternity RPG. Detta efter att Wizrds of the Coast köpt upp TSR. Mycket av det material som skapades för Star*Drive återanvändes dock senare i d20 Future-tillägget till d20 Modern rollspelet.

The Verge

Star Drive utspelar under 2500-talet, med början år 2501, i ett område som kallas The Verge (Gränsen). Mänskligheten hade fått tillgång till snabbare än ljuset transportekonologi som kallas stardrive, en sammanslagning av mänsklig teknik och teknik från den utomjordiska arten Fraal. En period av stjärnkolonisering av bebodda världar följde, ledd av sex rika maktblock. Nya makter uppstod och bildade Terran Empire år 2250. Spänningarna mellan kolonierna ledde till det första galaktiska kriget 2299 och slutade slutligen 2312 med uppkomsten av 26 stjärnnationer.

Ett andra, ännu otäckare krig började 2346, utlöst av ett uppror av mutanter. Detta ledde till en till att människordrog sig tillbaka från stora delar av det område de expanderat till. Detta isolerade många kolonier. Kriget fortsatte i över 100 år och lämnade världar krossade samt nationer och allianser i svåra ekonomiska svårigheter. Kriget slutade 2472 med undertecknandet av Concord Agreement. Detta avtal har med nöd och näppe inneburit fred under de senaste tre decennierna.

Under de senaste fem århundradena har människor även kontaktat flera främmande raser. Detta började med den första kontakten med Fraal i Sol-systemet, följt av den brutala Weren, cybernetiskt förbättrade Mechalus, reptilian T’sa och glidande Sesheyan. Totalt har 50 intelligenta arter kontaktats.

I början av 2600-talet är mänsklighetens politiska och sociala struktur uppdelad i stjärnnationer, rika företagsstater och federationer. Dessa är: Austrin-Ontis Unlimited, Borealis Republic, Hatire Community, Insight, Nariac Domain, Orion League, Orlamu Theocracy, Rigunmor Star Consortium, StarMech Collective, Thuldan Empire, Union of Sol och Voidcorp.

Dessutom finns det en trettonde nation som heter Galactic Concord, skapad av Concord Agreement. Galactic Concord består av territorier som donerats av de andra stjärnstaterna.

Space Opera

Encyclopedia of Science Fiction (SFE) beskriver Star*Drive så här:

StarDrive (1998 TSR) designed by David Eckelberry and Richard Baker is Space Opera, featuring competing ”stellar nations” which emphasize different aspects of human nature (a concept familiar from Gordon R Dickson’s Dorsai novels). The default campaign setting is the Verge, a frontier area abandoned during the century long Second Galactic War and threatened by an unknown alien species.

Det har skrivits 9 noveller som utspelar sig i Star*Drive-universat.

Läs mer: