Babylon 5 RPG

Babylon 5 Roleplaying Game är ett rollspel i space opera-miljö publicerat av Mongoose Publishing år 2003.

Spelet bygger på TV-serien Babylon 5. Spelsystemet för den första versionen är d20-systemet som skapades av Wizards of the Coast (WOTC). En andra version av rollspelet publicerades 2006 under Open Game License.

2008 publicerade Mongoose Publishing en version av spelet för spelsystemet i Mongoose Traveller. Versionen bär namnet Universe of Babylon 5.

Mongoose Publishing producerade 2004 också ett tillägg till rollspelet som också var ett fristående brädspel med figurer. Spelet som fortfarande ges ut har namnet Babylon 5: A Call to Arms.

Läs också:

Läs mer: