Robotech RPG

The Robotech Role-Playing Game var i sin första version baserat på de US-amerikanska animeserierna Robotech and Robotech II: The Sentinels. Dessa är i sin tur baserade på tre japanska animeserier, The Super Dimension Fortress Macross från 1982, Super Dimension Cavalry Southern Cross från 1984, and Genesis Climber Mospeada från 1982.

Rollspelet som utvecklades av Kevin Siembieda publicerades först av Palladium Books mellan 1986 och 1995. Licensen gick ut 1998 och material för spelet tycks ha sålts intill 2001.

2007 fick de återigen en licens för att producera ett rollspel med Robotech som bas. Denna andra version av spelet baserades på Robotech: The Shadow Chronicles och publicerades åren 2008-2018. Licensen upphörde 2018.

Robotech RPG har i praktiken utvecklat en egen tidslinje där utvecklingen är lite annorlunda än i Robotech-TV-serierna. Detta beror framförallt på att de vid utvecklingen av spelen hade dålig tillgång till bakgrundsmaterial vilket gjorde att de själva fick hitta på en hel del. Olika robotar, mechas och droider har blandats ihop med varandra.

Robotechspelet är inte alls kopplat till Palladiums andra mechaspel, Macross II RPG.

Läs också:

Läs mer: