Projekt Galileo ska söka efter intelligent liv i rymden

Galileo-projektet är ett rymdforskningsprojekt som har som målsättning att söka efter utomjordisk teknologi i form av fysiska objekt. Galileo kan sägas komplettera SETI (Search for extraterrestrial intelligence) som främst söker efter meddelanden i radiosignaler eller ljus. Läs mer…

SF-teknik i verkligheten – lasersvärd

Eller kanske mera korrekt ljussvärd. Välkända från Star Wars. Nu kanske verkligheten: I en nyhet som skapade rubriker världen över i september förra året, meddelade forskare vid Harvard University och Massachusetts Institute of Technology att de hade uppfunnit en variant Läs mer…