Projekt Galileo ska söka efter intelligent liv i rymden

Galileo-projektet är ett rymdforskningsprojekt som har som målsättning att söka efter utomjordisk teknologi i form av fysiska objekt. Galileo kan sägas komplettera SETI (Search for extraterrestrial intelligence) som främst söker efter meddelanden i radiosignaler eller ljus. Projektet har startas av Avi Loeb från Harvard University och Frank Laukien som äger och leder Bruker Corp, en tillverkare av vetenskaplig utrustning.

Leds av forskare på Harvard i USA

De fysiska objekten skulle exempelvis kunna ta formen av passerande rymdsonder, eller oidentifierade flygande föremål (OFF eller UFO). Projektet leds av Harvard-astronomen Avi Loeb som tidigare argumenterade för att det interstellära objektet ’Oumuamua som passerade genom solsystemet 2017 skulle kunna varit en utomjordisk rymdsond:

Professor Avi Loeb, head of the Galileo Project, explains : “In 2017, the world for the first time observed an interstellar object, called ‘Oumuamua, that was briefly visiting our solar system.

Based on astronomical observations, ‘Oumuamua turned out to have highly anomalous properties that defy well-understood natural explanations. We can only speculate whether ‘Oumuamua may be explained by never seen before natural explanations. Or by stretching our imagination to ‘Oumuamua perhaps being an extraterrestrial technological object, similar to a very thin light-sail or communications dish, which would fit the astronomical data rather well.”

Professor Loeb continues: “After the recent release of the ODNI report on Unidentified Aerial Phenomena (UAP), the scientific community needs the determination to systematically, scientifically and transparently look for potential evidence of extraterrestrial technological equipment. The impact of any discovery of extraterrestrial technology on science, our technology, and on our entire world view, would be enormous.”

He concludes “Given the recently discovered abundance of habitable-zone exoplanets, with potential for extraterrestrial life. The Galileo Project is dedicated to the proposition that humans can no longer ignore the possible existence of ETCs. Science should not reject potential extraterrestrial explanations because of social stigma or cultural preferences that are not conducive to the scientific method of unbiased, empirical inquiry. We now must ‘dare to look through new telescopes’, both literally and figuratively.”

Projektets aktiviteter

Galileo-projektet ska använda sig av tre grundläggande metoder eller arbetssätt när de söker efter intelligent liv:

  1. Skaffa högupplösta bilder av intressanta delar av rymden.
  2. Söka efter ’Oumuamua-liknande interstellära objekt
  3. Leta efter satelliter som kan ha ett utomjordiskt ursprung

Galileo ska alltså ägna sig åt att leta efter andra ’Oumuamua-liknande objekt, UFO:n och utomjordiska satelliter i omloppsbana runt jorden. Artificiell Intelligens (AI) ska användas för att kunna skilja naturliga och människotillverkade objekt från utomjordiska.

Svensk astronom deltar

I projektet deltar en svensk astronom, Beatriz Villarroel, som intervjuas i tidningen ETC:

Beatriz Villarroel är en av få i Sverige som har undersökt ovan­liga astrofysikaliska fenomen genom projektet ”Vasco” (the va­nishing and appearing sources during a century of observa­tions). Ett av de senaste fynden handlar exempelvis om nio stjärnlika ljuspunkter i närheten av varandra som har observerats på bilder tagna av astronomer på 50-­talet där ”stjärnorna” 30 minuter senare försvann.

– En sak som man lärt sig med det projektet är att det är svårt att följa upp en observa­tion när det redan gått 70 år.

”Galileo­projektet” har fördelen att det faktiskt kan följa upp saker när de händer. Men det ”Vasco” har fått göra massor av är olika kvalitetstester, för att förstå vad som kan uteslutas. Där tror jag att jag kan vara till hjälp med att utveckla olika typer av kvalitetstester till ”Galileos” dataanalys, säger Beatriz Villarroel.

Om inga utomjordiska upptäckter görs räknar projektet likväl med att samla in värdefull vetenskaplig data. Något som kan komma till användning inom andra områden.