Legend System D6

Detta rollspelssystem som kallades Legend System var en enklare variant av D6-systemet för de två rollspelen Hercules & Xena Roleplaying Game och DC Universe Roleplaying Game. Det förstnämnda spelet publicerade av West End Games (WEG) innan konkursen 1998 och det sistnämnda publicerades nåt år senare av Humanoids Publishing som då ägde West End Games.

Förutom Legends System fanns det även andra varianter av D6-systemet som användes för Star Wars Live Action Adventure Game and the Star Wars Miniatures Battles game.

Detta Legend Systems ska inte förväxlas med OpenLegend RPG.

Läs också: