Masterbook RPG

Masterbook är ett generiskt rollspel som publicerades av West End Games (WEG) 1994. De generiska reglerna i Masterbook, som inte har någon specifik kampanjinställning, använder regler och spelsystem som tagits från både WEGs multi-genre rollspel Torg (1990) och WEG: s science fiction rollspel Shatterzone (1993). För spelet krävs både tärningar och kort på samma sätt som i Torg.

För spelsystemet utvecklades flera sättningar såsom bl.a. Bloodshadows och Indiana Jones. De olika sätttningarna/spelvärldarna levererades i en box ihop med grundreglerna. Systemet kom inte att användas till något science fiction-rollspel om inte sättningen Species som baserades på filmen med samma namn ska räknas som SF.

Efter en konkurs 1998 hamnade West End Games hos det franska företaget Humanoid Publishing som år 2003 sålde det till Purgatory Publishing. D6-systemet gjordes om med en Open Game License så att det var fritt tillgängligt för alla. 2010 sålde Purgatory MasterBook ihop med Shatterzone och Bloodshadows till Precis Intermedia.

Precis Intermedia återpublicerade Masterbook år 2011 och publicerad en fri förenklad version, MasterBook EZ.

Läs mer: