Shatterzone RPG

Shatterzone är ett space opera-rollspel som ursprungligen publicerades av West End Games. Företaget gick i konkurs 1998 och spelet slutade produceras. Spelet ägs och publiceras dock återigen, nu av Precis Intermedia sen några år tillbaka. De har inte gjort någon ny version utan har bara återpublicerat de gamla böckerna. Däremot gav Humanoid Publishing ut en anpassning av Shatterzone till D6 Space och D6-systemet.

Shatterzones universum delar strukturella likheter med Star Wars universum inklusive en intergalaktisk regering som kallas Consortium (som Republiken från Star Wars) som drivs från en central region i rymden som kallas Core Worlds, stora megakorpar som bedriver galaktiska affärer och en superindustriell centralvärld. Den heter Centaurus och liknar Star Wars Coruscant eller Trantor i i Asimovs Stiftelseböcker. Skaparen av Shatterzone, Scott Palter, har dock uppgett att han hämtade inspiration från  C. J. Cherryhs Company Wars.  Människor, Glahn och Ishantra är de tre härskande arterna i Consortium.

Spelsättning och universum

Spelet som utspelar sig på 2400-talet äger rum i en del av universum som kallas ”Shatterzone”, en svårkartlagd och mystisk rymdsektor. Shatterzone är hem för olika mystiska kulter och grupper av människor i exil som kallas ”bolters” som vill fly Armagons förtryck. Vidare finns grupper av gruvarbetare i rymden som vill tjäna en förmögenhet av de sällsynta mineraler som kan utvinnas i denna ovanliga rymdsektor. Miljön påminner om miljön i TV-serierna The Expanse och Firefly som väl kanske hämtat en del inspiration från Shatterzone.

Utvecklingen av kryonik och kärnfusionsmotorer möjliggör enkel resa inom solsystemet och möjligheten till extrasolär kolonisering. En överväldigande önskan att undkomma livets begränsningar driver vissa att etablera olagliga ”svarta” kolonier utan regeringens medgivande. Secessionist Wars följer och de första intergalaktiska flottorna av krigsfartyg skapas.

2276: Människor upptäcker ett övergiven främmande rymdfarkost som drivs av något som kommer att kallas Q-drive. Detta möjliggör resor i överljusfart (FTL). Med den nya främmande tekniken blir mänskliga fartyg kapabla att nå hastigheter 365 gånger ljusets hastighet. Med ett överflöd av FTL-motorer utvandrar en stor del av solsystemets befolkning. Befolkningen sjunker från 25 miljarder till 500 miljoner under de kommande två århundradena när extrasolära kolonivärldar blir äkta hemvärldar för människor.

2320: Första kontakten med Glahn.

2486: Inrättandet av Consortium, en gemensam regering för människornas hemvärldar, Glahn och Ishantra.

Folkgrupperna i Shatterzone är:
  • Glahns – en av de tre härskande arterna i galaxen, blåhudade humanoider organiserade i klaner
  • Ishantras – en annan härskande art, oerhört varierad på grund av genteknik. De förlorade sin hemvärld i en gammal katastrof.
  • Armagons – ett kraftfullt främmande imperium av olika raser som styr utanför Shatterzone. De plundrar och förstör den ena världen efter den andra.
  • Yithras – en obehaglig ras vars tunna, träliknande kroppar utstrålar kyla snarare än värme
  • Kestarians – gyllene, fyrarmade matriarkala humanoider som använder sin lockelse för att påverka andra
  • Människor
  • Rednas – reptiliska humanoider med våldstraditioner, vars civilisation som förut för rymden är uppskattad för sitt metallarbete.
  • Veronians – shapeshifters från en oidentifierad hemvärld som nästan utrotats av andra raser utifrån paranoia och xenofobi.
  • Reavers – aggressiva humanoider allierade med Armagons som chocktrupper
Några sektorer och planeter i Shatterzone är:

Xenos Sector – en liten utforskad region nära Shatterzone
Haven – sönderriven i ett inbördeskrig, nu en bas för pirater och legosoldater
Bartonrealm – företagsägd planet, hem för Barton Corp
Ral Sikkim – ökenplanet som hävdas av en allians av piratorganisationer
Centaurus – huvudplanet och civilisationscentrum. Här håller Consortium till.
Delera – hem till en art av teknofober
Mandamus – gruvplanet
Vantage Point – gammal företagsvärld där befolkningen tagit makten från företaget
Aureus – torr värld befolkad av mystiker som inte tror på rymdresor

Utifrån Shatterzone RPG och rollspelet TORG utvecklade West End Games spelsystemet MasterBook

Läs också: