Mekton RPG

Mekton är ett rollspel som är baserat på mecha-anime och science fiction. Producerat av R. Talsorian Games i sin första rollspelsversionen är 1985. Denna version var baserad på ett bordskrigsspel utvecklat av Mike Pondsmith och Mike Jones som publicerades 1984 med samma namn.

Det första rollspelet baserat på anime och mechas. Totalt har spelet producerats i 4 versioner varav tre rollspelsversioner. Sen lång tid tillbaka har det funnits planer på att producera en ny version men inget har publicerats sen 1994.

Spelversioner
Mekton (version 2)

Ett rollspel baserat på bordskrigspelet med samma namn som kom ut året innan. Influerat av japansk anime och centrerat kring stora robotar, mechas. Publicerades 1985 av R. Talsorian Games och utvecklades av Mike Pondsmith och Mike Jones, Använde ett eget spelsystem.

Mekton II (version 3)

Denna version var en anpassning av Mekton till spelsystemet Interlocks och gavs ut år 1987 av R. Talsorian Games. En lång rad tillägg och olika sättningar har producerats för spelet.

Mekton Zeta (version 4)

En vidareutveckling och uppdatering av Mekton II. som publicerades 1994. Också kallat Mekton Z.

Gundam Senki

Japanskt rollspel som använder Mekton-regler men är baserat på spelvärlden Mobile Suit Gundam. Publicerades år 2000.

Sättningar/Spelvärldar
Algol – en planet i ett alternativt universum.

Denna sättning har sitt ursprung i den första versionen av Mekton. Blandar många olika stilar av anime tillsammans.  Standrdsättningen för Mekton och Mekton II och finns även kvar i Mekton Zeta. Algol är en förlorad mänsklig koloni i Bendar Galactic Empire. De olika fraktionerna på planeten är inlåsta i ett kallt krig. Samtidigt måste de ta itu med en förestående istid och eventuell återvändande av deras gamla främmande fiende. Denna fiendeär  de fruktansvärda Aggendi-ödlekrigarna.

Mekton Empire

En rymdopera som är inspirerad av kapten Harlock, Gundam och Voltron, i den avlägsna Bendar Spiral Galaxy. Det lade till regler för att spela utomjordingar (inklusive icke-humanoider), rymdstrid, psionics och skapa nya främmande varelser.

Jovian Chronicles

En starkt Gundam-inspirerad licensierad miljö skapad av Dream Pod 9, utspelad på 2200-talet. Detta blev senare ett separat spel som använder Dream Pod 9:s spelsystem Silhouette.

Invasion Terra

En Macross-liknande miljö i framtiden 2105.

Imperial Star

Mycket likt Mekton Empire men utspelas i Vintergatan istället för i en främmande galax. Kan ses som standardsättningen för Mekton Zeta.

Starblade Battalion

En Gundam-liknande miljö. Spelvärlden är Cyberpunk 2020-världens avlägsna framtid (2180 AD).

Läs också:

Läs mer: