Rifts Role-playing game

Rifts är ett rollspel för flera genrer skapat av Kevin Siembieda i augusti 1990 och publicerat kontinuerligt av Palladium Books sen dess. Cirka 80 böcker gavs ut mellan 1990 och 2011. I augusti 2005 släpptes Rifts Ultimate Edition som en uppgradering till ursprungsutgåvan.

Rifts fungerar också som en cross-over-miljö för en mängd andra Palladium-spel med olika universum kopplade genom ”klyftor” på jorden som leder till olika utrymmen, tider och verkligheter som Palladium kallar ”Rifts Megaverse”. Rifts beskriver sig själv som ett ”avancerat” rollspel och inte en introduktion för de som är nya i konceptet.

Spelet använder spelsystemet Megaversal som utvecklats av Palladium Books.

Spelvärld

Rifts utspelar sig på jorden  i en post-apokalyptisk framtid och har influenser från cyberpunk, science fiction, fantasy, skräck, western, mytologi och många andra genrer. Grunderna för Rifts utvecklades ursprungligen i Palladiumspelet Beyond the Supernatural som släpptes 1987.

Ley-linjer, linjer av magisk energi, löper kors och tvärs över jorden och bildar övernaturliga geografiska områden som Bermudatriangeln. Punkter där Ley-linjer korsar varandra, kallade nexus, är platser med kraftfull magi. Sådana platser är exempelvis Pyramiderna i Gizeh och Stonehenge. Om en Ley-linjes nexusenergi stiger eller avsiktligt aktiveras kan själva rymden och tiden rivas, vilket skapar en spricka eller ett hål i rymdtid (rift) som leder till en annan plats, tid eller en ny/parallell dimension.

Den magiska energin som utgör Leylinjerna kallas Potential Psychic Energy eller PPE. Psionics (mer vanligt kallat psykiskt fenomen) varierar mellan åldrar och individer, allt från inget alls till förmågor på mästarnivå. Psykiska förmågor kan manifesteras på i stort sett alla tänkbara sätt. Vissa psykiker kan utvecklas till så kallade psi-stalkers; mänskliga mutanter som livnär sig på psykisk energi.

Katastrofen

Rifts bygger på två framtidshistoriska premisser: för det första inträffar en mänsklighetens guldålder, med enorma framsteg inom vetenskap, teknik, militär och samhälle. Mänskligheten som helhet är i fred när en majoritet av jordens nationer beslutar att upphöra med världskriget och börja dela idéer och teknik fritt. Mycket av solsystemet är erövrat, mänsklighetens krig kommer att ta slut och harmoni kommer att regera.

För det andra att denna guldålder följs av en okänd orsak nära vintersolståndet och en sällsynt uppradning av planeterna på linje. Något som orsakar en katastrof genom kaskadeffrkter vilket leder till enorm förstörelse. Katastrofen börjar med oöverträffade stormar av alla slag, jordbävningar och tsunamier och vulkanutbrott inklusive Yellowstone Caldera. Miljoner människor dör som en följd av katastrofen .

Energiutsläppet från miljontals dödsfall frigör i sin tur ännu mer PPE (mystisk energi), vilket orsakar fler katastrofer i en ond cirkel. I slutändan medför den totala förstörelsen en PPE-miljö utan motstycke. Leylinjenätverket som går över hela världen får energi som aldrig förr, vilket gör att klyftor/revor (rifts) öppnas både på jorden och i hela Megaverse. Otaliga antal främmande varelser dras från sina egna hemvärldar, medan stormakterna i Megaverse larmas om en ny och värdefull planet att erövra.

I hundratals år efter förintelsen kommer många varelser, både mytiska djur och främmande varelser, genom revorna – några av dem nu permanent öppnade – för att skapa ytterligare förödelse. Den gamla världen är borta, en ny mörk tid börjar gry och mänsklighetens krympande befolkning minskar. Denna period omfattas av Palladiums Rifts Chaos Earth RPG.

Efter katastrofen

När förhållandena lugnat sig har planetens PPE har dragit till sig otaliga antal främmande varelser från andra dimensioner. Dessutom fortsätter det att komma fram genom revorna, både av misstag och avsiktligt. De humanoida varelser som anländer till jorden kallas Dimensionella varelser (kallade D-bees).

Vissa är välkända fantasy-arter, som tomtar och dvärgar, medan andra aldrig har setts tidigare. Icke-humanoida varelser har också anlänt, inklusive monstruösa varelser och mystiska demoner med skinn lika starkt som stridsvagnar. De mest kraftfulla är Lovecraftian Alien Intelligences, levande berg av kött med ögonlockslösa ögon, tentakler och stora övernaturliga krafter. I vissa sällsynta fall har även mytologins gamla gudar återvänt för att återta sina tidigare länder. För att klara dessa naturliga, övernaturliga och främmande hot har mänskligheten anpassat sig på olika sätt, många av dem lånat från den förlorade guldålderns tekniska utveckling.

Människor använder sig av olika konstgjorda metoder för att kunna försvara sig mot alla främmande varelser. Det kan vara cyberteknologi, robotar, kraftdräkter, hjärnimplantat eller droger och kemikalier. Dessa farliga metoder är ofta nödvändiga för att människor ska hålla jämna steg med omvärlden.

När magin florerar på Rifts Earth vänder sig många människor till den magiska konsten. Andra bildar pakter med främmande intelligenser eller gudomar i utbyte mot stor magisk kunskap. Ytterligare andra upptäcker att de har en stor naturlig psionisk potential och ägnar sina liv åt att upptäcka deras egna sinnes förmågor.

Leylinjerna, tidigare osynliga, dominerar nu landskapet och ser ut som massiva linjer av blåaktig energi en halv mil bred, några dubbelt så höga, som sträcker sig tusentals miles och korsar världen. Den största kan till och med ses från rymden.

Olika arter, varelser och krafter tar makten i och på olika delar av jorden. Det kan röra sig om d-bees (Dimensional Beings), vampyrer, dvärgar, gudar, mutanter, gargoyles, cyborger, demoner, drakar,  splugorth, moreaus etc)

Spelversioner och SF-spel med koppling till Rifts
Rifts

Grundspelet som publicerats av Palladium Books sen 1990.

Mutants in Orbit

Flera rymdstationer och kolonier fanns i en bana vid tiden för den stora katastrofen. Efterkommande till deras invånare, inklusive många mutantdjur i Moreau-stil, överlever fortfarande i rymden, kämpar mot varandra och försöker förhindra att någon kraft kommer in eller lämnar jorden (För användning med Rifts & After the Bomb).

The Three Galaxies

En space opera-sättning med en serie galaxer centrerade på jorden med en dimensionell förbindelse till Phase World. Flera upptäcktsresande, kulter och interstellära och intergalaktiska stater är inblandade i sökandet efter Cosmic Forge, en kraftfull artefakt som sägs ha skapat universum.

Rifts Chaos Earth

Jorden som den var under och omedelbart efter förödelsen av Apokalypsen. En prequel till Rifts då spelsättningen utspelas tidigare. Var tänkt att vara en alternativ jord där regeringarna och civilisationerna under guldåldern kunde förbli intakta allt eftersom den första nakenstrejken var en minut efter midnatt. Spelet publicerades 2003 av Palladium Books och är fortsatt i produktion. De senaste tilläggen publicerades dock 2015.

Rifts: The Mechanoids

I början av 1990-talet släpptes ”Sourcebook Two” av Rifts, med titeln The Mechanoids, och den inkluderade konverteringar för The Mechanoid Invasion för användning i en Rifts Earth-miljö.

Manhunter Universe

En alternativ dimension till Rifts: Earth, publicerad som en källbok under licens från Palladium Books av Myrmidon Press. I denna dimension kämpar mänskligheten en intensiv kamp mot artificiellt intelligenta robotar som är inriktade på mänsklig utrotning.

Savage Rifts

Pinnacle Entertainment Group gav år 2016 ut en version av Rifts för spelsystemet Savage Worlds.

Rifts Ultimate Edition

En uppdaterad utgåva av Rifts som gavs ut av Palladium Books år 2005.

Annat material

Flera romaner, MUD, MUX och MUSH-spel och stora mängder fan fiction med koppling till Rifts hars skapats och getts ut. Ett licensierat dataspel (Rifts: Promise of Power), för  Nokia N-Gage gavs ut 2005.

2001 gavs ett samlarkortspel (CCG) ut av Precedence. Spelet baserades på Rifts RPG.

Läs också:

Läs mer: