Rollspel och science fiction

Ett rollspel är ett sällskapsspel där deltagaren gestaltar en rollperson, ett alter ego eller rollfigur. Det finns olika varianter, rollspel med penna och papper (bordsrollspel), levande rollspel (LARP, lajv) och datarollspel. Det finns också internetrollspel  (onlinerollspel) som Massive Online Dungeons (MUD) och Massively Multiplayer Online Role Playing Games (MMORP).

Rollspel kan utövas på olika sätt. Den vanligaste metoden bygger på en uppdelning av sysslor mellan deltagarna där en agerar spelledare och övriga spelare ansvarar för var sin rollperson.

Spelet sker som en dialog där spelledaren beskriver en situation med platser och miljöer och eventuella bifigurer, så kallade spelledarpersoner. Spelarna bestämmer själva vad deras rollpersoner gör eller säger varpå spelledaren svarar genom att beskriva konsekvenserna av dessa handlingar. Proceduren upprepas sedan.

Många rollspel har spelregler där rollpersonens egenskaper och kompetenser beskrivs med siffror. Genom att rulla en tärning och jämföra utfallet med rollpersonens värden kan konsekvenserna av en handling bestämmas på ett neutralt sätt.

Bild: Peng. Public domain

Rollspel

Det finns en mängd rollspel (RPG) med en science fiction-sättning (SF-sättning). Framförallt handlar det om bordsrollspel men det finns också ganska många MMORP och MUD-spel. Det är däremot ganska ovanligt med lajvrollspel med science fiction-tema. Science fictionrollspel kan delas in en mängd genrer såsom steampunk, cyberpunk, space opera, science fantasy, mecha, postapokalyptiska sättningar med mera.

Rollspel började utvecklas på 1960-talet, då i en miljö av re-enactment, dvs återskapande av historiska händelser. Det skedde i både USA och Storbritannien. Dessutom utvecklades krigsspel via mejl. På 1970-talet utvecklades sedan de första rollspelen som utspelade sig i fantasy-världar. 1974 lanserades Dungeon & Dragons vilket kom att bli arketypen för rollspel i fantasyvärldar. Det första stora rollspelet på svenska var det liknande spelet Drakar & Demoner som lanserade 1982.

SF-rollspel

Det första SF-rollspelen som lanserades var Metamorphosis Alpha och Starfaring som båda lanserades 1976. Space Quest,  Space Patrol, Superhero 2044 och Traveller kom 1977, Gamma World år 1978 och The Morrow Project 1980. Traveller kom att bli stilbildande och avgörande för den fortsatta utvecklingen av rollspel i SF-miljö. Spelen utvecklades till en början med egna spelsystem, anpassade till de världar och sättningar som spelen beskrev. Det hela blev krångligt och bökigt. Det var svårt att byta miljöer för spelandet då det också innebar nya regler och ny spelmekanik.

På 1980-talet utvecklades därför generella spelsystem och det första kompletta som lanserades var GURPS som kom 1986. Samtidigt fortsatte dock utvecklingen av spel med egna spelsystem. Star Frontiers som liknade Traveller kom 1982 och 1989 respektive 1989 cyberpunkspelen Cyberpunk och Shadowrun. Det postapokalyptiska spelet Aftermath kom 1981.

Även spel baserade på världar och universum som skapats i böcker, TV och film började ges ut.

Till en början gavs SF-rollspel nästan bara ut i USA, men på 1980-talet kom spel utgivna i andra länder som Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Sverige, Japan med flera. Svenska Mutant gavs ut 1984.

År 2000 kom det generella spelsystemet d20 ut.

Typer av rollspel:
  • Bordsrollspel
  • Datarollspel
  • Internetrollspel
  • Lajv
Generella spelsystem:
Genrer:
  • Cyperpunk
  • Postapokalyps
  • Science Fantasy
  • Space Opera
  • Steampunk
Några SF-rollspel: